+372 611 6595
Toggle Nav

vaibagalerii.ee e-poe müügitingimused1. Müügitingimuste kehtivus

1.1 Müügitingimused kehtivad vaibagalerii.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Virmeton OÜ (edaspidi Vaibagalerii veebipood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
1.2 Müügitingimused kehtivad Vaibagalerii veebipoe ja eraisikust Tarbija õigussuhete reguleerimiseks.
1.3 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Vaibagalerii veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
1.4 Vaibagalerii veebipood jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.vaibagalerii.ee.

2. Hinnainfo

2.1 Kõik Vaibagalerii veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2.2 Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (7 päeva pärast tellimuse vormistamist).
2.4 Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Vaibagalerii veebipoe vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
2.5 Vaibagalerii veebipood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.vaibagalerii.ee.

3. Tellimuse vormistamine

3.1 Lisage soovitud tooted ostukorvi.
3.2 Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Vormista tellimus“.
3.3 Järgnevalt tehke valik, kas soovite tellimuse sooritada ühekordselt „külalisena“ või püsikliendina (sellel juhul on vajalik sisse logimine või püsikliendiks registreerumine). Püsikliendina saate täishinnaga tootelt soodustuse -5%.
3.4 Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja sobiv tasumisviis ning seejärel kuvatakse ekraanile tellimuse kinnitus, mille alusel saate tasuda vastavalt eelnevalt tehtud tasumisviisi valikule vajutades lingile „Esita tellimus“. Enne tellimuse esitamist saate tutvuda Vaibagalerii veebipoe müügitingimustega ja kinnitada seda eraldi valikus linnukesega. Ekraanile kuvatud tellimuse kinnituses leiate kõik andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega.
3.5 Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning vajadusel hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
3.6 Vaibagalerii veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E-R 10.00-17.00).

 

4. Müügilepingu jõustumine

4.1 Kauba müügilepinguga kohustub Vaibagalerii veebipood andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või Vaibagalerii veebipood poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub Vaibagalerii veebipoele tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
4.2 Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
4.3 Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Vaibagalerii veebipoe pangakontole.

5. Kohaletoimetamine

5.1 Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Vaibagalerii veebipood tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele (v.a. juhul, kui on tegu tarnetingimusega „Tulen ise järgi“).
5.2 Veebipoe lehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Vaibagalerii veebipoe pangakontole.
5.3 Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
5.4 Vaibagalerii veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Vaibagalerii veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.

 

6. Tagastamisõigus

6.1 Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Ostetud kaup ei kuulu tagastamisele, kui kaup on spetsiaalselt kliendile eritellimuse alusel valmistatud või ostetud. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud.
6.2 Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus. Taganemisavalduse võib saata vabas vormis e-posti aadressile vaip@virmeton.ee. 
6.3 Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
6.4 Kliendile tagastatakse tema poolt tasutud tellimuse summa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel kauba ostust taganemise avalduse esitamisest. Juhul, kui tellimus tagastatakse osaliselt, tagastatakse kättetoimetamiskulu proportsionaalselt tagastatud toodete arvuga.
6.5 Kauba tagastamise kulud kannab Tarbija, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.
6.6 Kliendi poolt tasutud tellimuse summat ei tagastata ennem, kui tagastatav kaup on jõudnud Vaibagalerii veebipoe lattu.
6.7 Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

7. Vääramatu jõud

7.1 Vaibagalerii veebipood ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Vaibagalerii veebipood ei saanud mõjutada või ette näha.

 

8. Isikuandmete töötlemine

8.1 Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
8.2 Vaibagalerii veebipoel on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
8.3 Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine teatades sellest meilile vaip@virmeton.ee või tel. 611 6595, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
8.4 Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku Vaibagalerii veebilehel.
8.5 Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Vaibagalerii veebipoel ligipääs.

9. Pretensioonide esitamise kord

9.1 Vaibagalerii veebipood vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
9.2 Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Vaibagalerii veebipoe poole esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
9.3 Kaubal puuduse ilmnemisel tuleb lõpetada kauba kasutamine.
9.4 Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Vaibagalerii veebipood ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab Vaibagalerii veebipood.
9.5 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile vaip@virmeton.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
9.6 Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
9.7 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
9.8 Tarbijal on õigus nõuda Vaibagalerii veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Vaibagalerii veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Vaibagalerii veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

10. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

10.1 Kui Vaibagalerii veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Vaibagalerii veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusesse.