+372 611 6595
Toggle Nav

Vaibagalerii vastutab toote nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis olid tootel

selle üleandmise ajal. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Sul õigus

nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda

tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Vaibagalerii kulul.

 

Kaebus saada kirjalikult või e-postiga aadressile vaip@virmeton.ee viivitamatult,

kuid mitte hiljem kui seitsme päeva jooksul alates kauba puuduse

avastamisest.

 

Kaebusesse märgi:

1. Enda nimi ja kontaktandmed

 

2. Kaebuse esitamise kuupäev

 

3. Toote puudus

 

4. Vaibagaleriile esitatav nõue

 

5. Lisada ostu sooritamist tõendav tellimuse nr.

 

Vaibagaleriil on vastavalt Tarbijakaitseseadusele kohustus vastata kirjalikult 15

päeva jooksul.

Vaibagalerii tasub Sinu arvelduskontole (raha tagastatakse samale pangakontole,

millelt toimus tasumine) tagastatud toote maksumuse ja transpordikulud (nii esialgse

kui ka tagasisaatmise) 7-14 tööpäeva jooksul alates kauba tagasi saamise

päevast.

NB! Vaibagalerii ei vastuta tootel lasuvate puuduste eest, mis on tekkinud

kliendist tulenevatel põhjustel, st toote mittesihipärase kasutamise

tõttu. Juhul kui ekspertiisi käigus selgub, et toote puudused tulenevad eelpool

nimetatud põhjustel, ei tagastata toote maksumust ega transpordikulusid.