Henkilötietojen suoja, aineeton omaisuus ja tekniset tiedot.

Tämän yksityisyyden suojan ehdot ovat voimassa Virmeton OÜ:n (jäljempänä Vaibagalerii) kotisivun (www.vaibagalerii.ee) ja muiden Vaibagaleriin hallinnoimien kotisivujen (jäljempänä yhdessä ja erikseen “Vaibagaleriin kotisivu” tai ”kotisivu”) osalta. Asiakas vahvistaa käyttämällä kotisivua hyväksyvänsä nämä yksityisyyden suojan ehdot. Vaibagalerii pidättää oikeuden näiden ehtojen muuttamiseen. Vaibagalerii varmistaa, että minkä tahansa muutoksista riippumatta on asiakkaan henkilötietojen lainmukainen suoja aina varmistettuna. Kotisivulla kannattaa vierailla säännöllisesti, jotta voisitte tutustua päivityksiin.

Henkilötietojen suoja

Henkilötietojen vastuullinen käsittelijä on Virmeton OÜ, kaupparekisteritunnus 10308526.

Meidän asiakkaiden henkilötietojen suojaaminen on Vaibagaleriille tärkeä asia. Siksi keräämme ja käsittelemme henkilötietoja vain henkilötietojen suojelun lain vaatimusten ja muiden asiaa käsittelevien säännösten mukaisesti. Vaibagalerii ei välitä asiakkaiden henkilötietoja kolmansille asiaan kuulumattomille henkilöille.

Vaibagalerii kerää ja käsittelee vain sellaisia henkilötietoja, joita tarvitaan asiakkaan palvelemiseen myymälässä ja verkkokaupassa sekä Vaibagaleriin kanta-asiakasohjelman käytössä.

Vaibagalerii käsittelee seuraavia henkilötietoja:

- nimi

- osoite

- puhelinnumero

- sähköpostiosoite

- asiakkaan suorittamia ostoja ja asiakkaan kanssa solmittuja sopimuksia koskevat tiedot

Vaibagaleriilla on tarpeesta ja asiaan liittyvistä seikoista riippuen oikeus vain edellä mainittujen henkilötietojen käsittelemiseen.

Vaibagalerii välittää asiakkaille suoramainonta-, kampanja- ja hintatarjouksia vain silloin, kun asiakas on antanut siihen selväsanaisen suostumuksen. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa.

Vaibagaleriin keräämiä asiakastietoja saavat käsitellä vain Vaibagaleriin erikseen nimeämät työntekijät. Tietojärjestelmän käyttäjät ovat saaneet henkilötietojen käsittelemistä käsittelevän koulutuksen.

Vaibagaleriilla on oikeus välittää henkilötietoja:

- Vaibagaleriin kanssa samaan konserniin kuuluville yritykselle;

- oikeusviranomaisille, välimiesoikeuksille, perintäpalveluita tarjoaville yrityksille;

- laissa säädetyissä tapauksissa valvonta- ja tutkintaviranomaisille loukattujen tai kiisteltyjen oikeuksien suojaamiseen;

- Vaibagaleriin yhteistyökumppaneille markkinointiviestin lähettämiseen (paitsi jos asiakas ei ole antanut suostumustaan suoramainonta-, kampanja- ja hintatarjouksien vastaanottamiseen);

- kuljetusyrityksille, jos se on tarpeen asiakkaan verkkokaupasta hankkimien tavaroiden toimittamiseen.

Vaibagalerii noudattaa henkilötietojen toimittamissa mahdollisimman tarkasti rajattua periaatetta ja varmistaa, että kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa, joille asiakkaan henkilötietoja tämän tietojen luottamuksellisuuden varmistamisen periaatteen mukaisesti välitetään, on solmittu sopimukset, jotka velvoittavat Vaibagaleriin yhteistyökumppanit säilyttämään heidän käyttöönsä annettujen henkilötietojen luottamuksellisuuden ja varmistamaan henkilötietojen suojan henkilötietojen suojelulain säännösten mukaisesti.

Asiakkaalla on oikeus perehtyä hänen osaltaan kerättyihin tietoihin, vaatia virheellisten tietojen korjaamista, vaatia omien henkilötietojensa käsittelyn lopettamista sekä toteuttaa muita henkilötietojen suojaamisen laissa säädettyjä oikeuksia.

Mahdolliset henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset sekä muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät hakemukset tai vaatimukset pyydämme lähettämään osoitteeseen info(at)virmeton.ee

Jos asiakas katsoo, että henkilötietojen käsittely rikkoo hänen oikeuksiaan, hänellä on oikeus vaatia oikeuksiaan loukkaavan toiminnan lopettamista Vaibagaleriilta, Andmekaitse Inspektsioonilta (Tiedonsuojaviraston) tai oikeuden välityksellä.

Aineeton omaisuus

Vaibagaleriin kotisivunsisältö (muun muassa, mutta ei ainoastaan kaikki siinä olevat kuvat ja tekstit) ovat Vaibagaleriin omaisuutta ja niitä suojaavat aineettoman omaisuuden käytöstä säätävät säännökset, paitsi jos näissä käyttöehdoissa tai kotisivuilla on toisin säädetty.

Vaibagaleriin kotisivun sisällön levittäminen tai osittainen tai kokonaisvaltainen käyttö kaupalliseen tarkoitukseen on kiellettyä ilman Vaibagaleriin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Vaibagaleriin logo ja muut siihen liittyvät graafiset elementit ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Ulkoiset linkit

Vaibagaleriin kotisivulla saattaa olla viittauksia tai linkkejä kolmansien henkilöiden kotisivuille, joiden sisältö ei ole Vaibagaleriin omistama. Vaibagalerii ei vastaa näiden verkkosivujen sisällöstä tai niiden käytön aiheuttamista mistä tahansa seuraamuksista.

Loading...